Substitucións entre tritulares; Nova oferta de prazas

5 de outubro de 2023


"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet; RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, POLA QUE SE CONVOCAN POSTOS PARA SÚA PROVISIÓN TEMPORAL MEDIANTE O SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN.

Os postos de traballo ofertados Os relacionados no Anexo I, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular. 

Solicitudes 
1. Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es
2. O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución na intranet de Xustiza e na web da Consellería.