EGAP; Webinario Responsabilidade patrimonial e Covid-19

25 de outubro de 2023


"publicado no DOG"

RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2023 pola que se convoca o webinario Responsabilidade patrimonial e COVID-19. 
Aprobado polo Consello Reitor o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2023, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública, modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo, RESOLVO: Convocar, .. o webinario Responsabilidade patrimonial e COVID-19,

Primeira. Obxectivos O obxectivo principal deste webinario é abordar a responsabilidade patrimonial por danos como consecuencia das medidas administrativas impostas durante a COVID-19

Segunda. Persoas destinatarias Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega, das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; da Administración local, da Administración de xustiza e das universidades do Sistema universitario de Galicia.

Terceira. Desenvolvemento Data: mércores 15 de novembro de 2023. Modo de impartición: telepresenza. Horario: das 12.00 ás 14.00 horas. Duración: dúas horas lectivas.

Cuarta. Número de prazas Cen.

Quinta. Inscrición 1. As solicitudes de participación nesta actividade formativa só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula>
O prazo para a inscrición estará aberto desde as 9.00 horas do primeiro día hábil seguinte ao da publicación desta resolución no DOG ata as 23.59 horas do día 9 de novembro de 2023. 

Poderá obterse calquera outra información a través do correo electrónico novas.egap@xunta.gal ou, das 9.00 ás 14.00 horas, nos teléfonos 981 54 62 39 e 981 54 62 41.