Comisión de servizo. Corrección de erros

17 de xaneiro de 2024

"publicado na intranet"

Saíu publicada a corrección dos erros da Resolución do 16 de xeneiro de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre o persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.