Comisións de Servizo. Adxudicación definitiva e data de posesión.

10 de xaneiro de 2024

"publicado na intranet"

Saíu publicada a Resolución do 9 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 11 de decembro de 2023.