CTPA; quenda libre. Relación de prazas en Galicia.

16 de xaneiro de 2024


Relación de prazas do corpo de tramitación procesual e administrativa que se ofrecerán ás persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro.