CXPA quenda libre, puntuacións do tercer exercicio.

28 de febreiro de 2024

"publicado na páxina do Ministerio" Vense de publicar  hoxe, Acordo do Tribunal calificador do Corpo de Xestión, acceso libre ( Orde JUS/1254/2022, de 7 de decembro), facendo públicas as relacións de aspirantes de cada ámbito territorial, por orde alfabético, ao Corpo de Xestión. 

Corrixido o terceiro exercicios, son os que alcanzaron o mínimo establecido no apartado 1.3. do Anexo III de dita Orde para superar o ejercicio, con indicación da puntuación obtida. 

Os aspirantes non incluidos nas  relacións de aprobados terán a consideración de non aptos e quedarán excluidos do proceso selectivo. 


.- ACUERDO TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO TERCER EJERCICIO.pdf