Convocatoria quenda interna e novidades

27 de febreiro de 2024


"quenda interna TPA e XPA 2022/2023"

No seguinte video explicamos detalladamente as novas convocatorias de acceso aos Corpos de Tramitación e Xestión por promoción interna.

Corresponden ás OEPS do ano 2022 e 2023.