Comisións de servizo entre titulares. Adxudicacións provisionais.

21 de marzo de 2024

"publicado  na intranet"

21/03/24 

Saíu publicada a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 8 de marzo de 2024.