EGAP; formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero.

15 de marzo de 2024

"publicado no DOG"Vense de publicar RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2024 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades públicas galegas.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. 

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo  <https://egap.xunta.gal/matrícula> desde as 9.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación. 

O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a tres.

A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57, 981 54 62 54, 981 54 63 35 e 981 54 62 53, en horario de atención ao público (das 9.00 ás 14.00 horas)