Para ben ou para mal xa temos Número de Rexistro Persoal. NRP.

17 de abril de 2024