Cheque infantil en escolas infantís 0-3 anos

25 de abril de 2014

Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 79, do 25 de abril do 2014, publícase a Orde da Consellería de Traballo, do 21 de abril de 2014, pola que se regulan as axudas económicas para atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Cheque infantil, e se procede á súa convocatoria.


Ligazón permanente