Lei pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.

25 de abril de 2014

Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 79, do 25 de abril do 2014, publícase a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Ligazón permanente