Posibles erros nas cotización á seguridade social e na vida laboral dos funcionarios de Xustiza

14 de maio de 2014

Alternativas na xustiza galega
Os erros afectan a todos os funcionarios de Xustiza que actualmente ou nalgún momento estiveron adscritos ao réxime da seguridade social na Administración de Xustiza, é dicir, funcionarios titulares que ingresaron despois do 01-01-2011, persoal laboral e funcionarios interinos.

Ante as anomalías atopadas aconsellamos a todos aqueles traballadores que estiveron nalgún momento adscritos ao réxime da Seguridade Social que fagan as comprobacións precisas para confirmar si existen ou non erros nas súas cotizacións.

Para poder facer as comprobacións pertinentes debedes entrar na seguinte páxina da Seguridade Social e solicitar un informe de vida laboral.

https://sede.seg-social.gob.es/.

A xestión pódese facer con certificado dixital (pode utilizarse a tarxeta do empregado público de xustiza) ou sen certificado dixital.

Hai erros de todo tipo e pelaxe:

- Cotizacións por debaixo da base reguladora que corresponde por categoría.

- Falta de períodos de cotización, meses, anos, etc.

- Nalgún caso nin sequera aparece base de cotización