Oposicións. Xestión, quenda libre. Criterios de corrección

8 de xullo de 2014

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo de 7 de xullo do Tribunal Cualificador Único, polo que se fan públicos os criterios acerca das contestacións correctas ás preguntas formuladas no terceiro exercicio.


Documentos asociados