Xuíces. Resolución do concurso de traslados

17 de xullo de 2014

Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 173, de 17 de xullo do 2014, publícase o Real Decreto 574/2014, de 27 de xuño, polo que se destina aos Maxistrados que se relaciona, como consecuencia do concurso resolto por Acordo da Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial.


Ligazón


Nueve. Don Jorge Ginés Cid Carballo, Magistrado, que sirve el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Santiago de Compostela, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Veinticinco. Doña Margarita Guillén Vázquez, Magistrada, que sirve el Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela.

Veintiocho. Doña María Jesús García García, Magistrada, que sirve el Juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña.