Mutualidade. Contas do exercicio 2013 e informe de auditoría

9 de setembro de 2014

No Boletín Oficial do Estado número 219, de 9 de setembro do 2014, publícase a Resolución de 19 de agosto de 2014, da Xerencia da Mutualidad Xeral Xudicial, pola que se publican as contas anuais do exercicio 2013 e o informe de auditoría.


Ligazón