Xuíces. Concurso de traslados. Novos xuíces en Betanzos e Verín

11 de novembro de 2014

Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 273, do 11 de novembro de 2014, publícase a Orde de 21 de outubro de 2014, pola que se destina aos Xuíces que se relacionan, como consecuencia do concurso resolto por Acordo da Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial.

Ligazón


Destinos en Galicia

Don Roberto Barba Alvedro, Juez, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Barco de Valdeorras (Ourense), pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Betanzos (A Coruña), con competencia en materia de Violencia sobre la Mujer.

Doña Cristina María Fernández Viforcos, Jueza, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vilafranca del Penedés (Barcelona), pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Verín (Ourense), con competencia en materia de Violencia sobre la Mujer.