La Voz de Galicia = Manipulación informativa

5 de decembro de 2014

A Voz manipula


O titular máis correcto sería:

O funcionariado galego será o único do Estado que non cobrará o 100% das pagas extras até o 2018