Lei de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015

30 de decembro de 2014


Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 315 de 30 de decembro de 2015, publícase a Lei 36/2014, de 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015.

Ligazón