Mutualidade. Acordo co Sergas

26 de marzo de 2015


No Boletín Oficial do Estado número 73, do 26 de marzo de 2015, publícase a Resolución do 16 de marzo de 2015, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo de prórroga e actualización para o ano 2015, do Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde, a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, o Instituto Social das Forzas Armadas e a Mutualidade Xeral Xudicial, para a prestación en zonas rurais de determinados servizos sanitarios aos mutualistas e demais beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada coas devanditas mutualidades.


Ligazón e listaxe de concellos