Taxas. Modelos de autoliquidación e de solicitude de devolución

12 de maio de 2015


No Boletín Oficial do Estado número 113, de 12 de maio de 2015, publícase a Orde HAP/861/2015, do 7 de maio, pola que se modifica a Orde HAP/2662/2012, do 13 de decembro, pola que se aproba o modelo 696 de autoliquidación, e o modelo 695 de solicitude de devolución, da taxa polo exercicio da potestade xurisdicional nas ordes civil, contencioso-administrativo e social e se determinan lugar, forma, prazos e procedementos de presentación.


Ligazón