As nosas propostas. 11. Postulación procesual e custas

8 de xuño de 2015
Postulación procesual e custas


A diferenza da lexislación laboral, as sucesivas reformas da Lei da xurisdición contencioso administrativa dificultaron extraordinariamente a defensa dos nosos dereitos ante os xulgados e tribunais. Suprimidas as taxas xudiciais -esixibles aos funcionarios na interposición dos recursos de apelación-, mantense a necesaria asistencia de avogado nos recursos contenciosos administrativos e, sobre todo, o criterio de "vencemento" na imposición das custas procesuais. Resulta absolutamente necesaria a modificación da Lei da xurisdición contencioso administrativa para eliminar a necesidade de postulación procesual a través de avogado e a imposición de custas en caso de desestimación da demanda.Máis información...