As nosas propostas: 12-13. Saúde laboral. Conciliación da vida persoal e familiar

9 de xuño de 2015
Saúde laboral - Edificios xudiciais

Promoveremos a posta en marcha de plans de emerxencia en todos os edificios xudiciais e a posta en marcha de plans de actuación en materia de prevención de riscos laborais e o seu cumprimento como forma de previr as enfermidades do traballo e as enfermidades e accidentes laborais.

Conciliación da vida familiar e laboral

Conciliación. Horario. Permisos

Defenderemos unha regulación de permisos encamiñada a unha verdadeira conciliación da vida persoal e familiar. Neste sentido propoñeremos:

- Eliminación das porcentaxes ríxidas de redución de xornada po razóns de garda legal.

-Posibilidade de acumular a redución en varias xornadas completas.

- Cobertura das horas non traballadas nin remuneradas nas reducións de xornada por prolongacións de xornada voluntarias dos compañeiros.

- Nos casos de enfermidade moi grave ou gran dependencia de persoa que conviva con funcionario, posibilidadde de realización de parte da xornada no domicilio sen reducción de haberes.


As prolongacións de xornada durante o verán e a xornada reducida consistirán en realizar media hora máis diaria en cómputo mensual.

Compensación por horas habilitadas. Defenderemos o dereito do traballador a compensar as horas habilitadas por días de libranza ou por flexibilización horaría á súa elección.Máis informción...