As nosas propostas. 16. Xulgados de paz

12 de xuño de 2015
Xulgados de paz


A municipalización da xustiza de paz, como resultado da aplicación no seu momento da Lei de Planta, está a colocar a estes xulgados nunha situación moi difícil en canto a poder dispoñer dos medios materiais precisos para o desenvolvemento do seu traballo. Aínda hoxe son moitos os concellos que seguen sen facilitar aos xulgados de paz aqueles elementos mínimos e imprescindibles para o exercicio da súa función, por iso consideramos que a Xunta de Galicia debe de asumir, en colaboración cos concellos, o mantemento, en canto a medios materiais, dos devanditos xulgadosMáis información...