Reforma da Lei hipotecaria

25 de xuño de 2015


No Boletín Oficial do Estado número 151, do 25 de xuño de 2015, publícase a Lei 13/2015, do 24 de xuño, de Reforma da Lei Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febreiro de 1946 e do texto refundido da Lei de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2004, do 5 de marzo.


Ligazón