Modificación da Lei Concursal, da Lei de Taxas, do Estatuto básico do empregado público, ...

29 de xullo de 2015No Boletín Oficial do Estado número 180, do 29 de xullo de 2015, publícase a Lei 25/2015, do 28 de xullo, de mecanismo de segunda oportunidade, redución da carga financeira e outras medidas de orde social

Modifica:


Lei concursal

Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público

Lei 10/2012, do 20 de novembro, pola que se regulan determinadas taxas no ámbito da Administración de Xustiza e do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses


Ligazón