Nómina de xullo. Regularización do IRPF da paga extra

29 de xullo de 2015Na nómina de xullo, no apartado de descontos, aparece a devolución das cantidades que, en concepto de IRPF, se nos descontaron de máis na nómina do mes de xuño (paga extra)