Nomeamento de dous membros electivos do Consello de Dirección do IMELGA

30 de xullo de 2015No Diario Oficial de Galicia número 143, do 30 de xullo de 2015, publícase a Resolución do 15 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se nomean os dous membros electivos do Consello de Dirección do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).


Texto

Nomear como membros electivos do Consello de Dirección do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) os médicos forenses Ana Losada Gil e José Luis Cascallana Álvarez por un período de catro anos, e publicar a presente resolución no Diario Oficial de Galicia.Ligazón