Teleformación: Cursos de linguaxe xurídica galega

15 de setembro de 2015No Diario Oficial de Galicia número 176, de 15 de setembro de 2015, publicáronse as seguintes resolucións:

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2015 pola que se convoca un curso medio de linguaxe xurídica galega para persoal ao servizo da Administración de xustiza que preste servizos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

LigazónRESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2015 pola que se convoca un curso medio de linguaxe xurídica galega para persoal ao servizo da Administración de xustiza e outros colectivos relacionados coa xustiza que presten servizos dentro da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ligazón