[18/11/2015] Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitucións entre titulares

18 de novembro de 2015Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 18 de novembro de 2015.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo reservados aos funcionarios integrantes dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións poden presentar as súas solicitudes conforme ao modelo Anexo II, facendo constar no espacio adicado ao órgano xudicial, o órgano no que se atopa destinado, así como aquel para o que fai a súa solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación. (só accesible dende o posto de traballo)


Substitucións entre titulares:

o Puntos quinto e sexto da Resolución do 07/05/08 DOG 15/05/08
o Anticipar por fax: núm. 981 54 62 22
o Modelo: Anexo II


A CORUÑA

T.S.X. SALA DO CONT.-ADTVO. – A CORUÑA 
Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: 18,19 e 20 de novembro de 2015
Motivo: Licenza por enfermidade


XDO. INSTRUCIÓN NÚM. 1 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: 18,19 e 20 de novembro de 2015
Motivo: Maternidade


XDO. INSTRUCIÓN NÚM. 3 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: 18,19 e 20 de novembro de 2015
Motivo: Vacante


XDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN NÚM. 1 – CARBALLO
Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: 18,19 e 20 de novembro de 2015
Motivo: Maternidade


XDO. DO PENAL NÚM. 2 - FERROL
Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: 18,19 e 20 de novembro de 2015 Motivo:
Enfermidade + Maternidade


XDO. DO PENAL NÚM. 6 – A CORUÑA
Corpo: Auxilio xudicial
Prazo: 18,19 e 20 de novembro de 2015
Motivo: Liberación sindical


LUGO

XDO. DO PENAL NÚM. 1 - LUGO
Corpo: Auxilio xudicial
Prazo: 18,19 e 20 de novembro de 2015
 Motivo: Liberación sindicalOURENSE

XDO. DE PAZ – VIANA DO BOLO
Corpo: Auxilio xudicial
Prazo: 18,19 e 20 de novembro de 2015
Motivo: Cambio de situación administrativa


XDO. DO SOCIAL NÚM. 3 - OURENSE
Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: 18,19 e 20 de novembro de 2015
Motivo: Licenza por enfermidade


PONTEVEDRA

PONTEVEDRA XDO. 1ª INSTANCIA NÚM. 5 - VIGO
Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: 18,19 e 20 de novembro de 2015
Motivo: Vacante


XDO. DO PENAL NÚM. 1 - PONTEVEDRA
Corpo: Auxilio xudicial
Prazo: 18,19 e 20 de novembro de 2015
Motivo: Liberación sindical


XDO. DO MERCANTIL NÚM.2 - PONTEVEDRA
Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: 18,19 e 20 de novembro de 2015
Motivo: Liberación sindicalXDO. 1ª INST. E INSTR. NUM. 1 – CALDAS DE REIS
Corpo: Auxilio xudicial
Prazo: 18,19 e 20 de novembro de 2015
Motivo: Vacante


XDO. 1ª INST. E INSTR. NUM. 2 - REDONDELA
Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: 18,19 e 20 de novembro de 2015
Motivo: Licenza por enfermidade