Mutualidade. Axudas

21 de decembro de 2015No Boletín Oficial do Estado número 304, do 21 de decembro de 2015, publícase a Resolución do 15 de decembro de 2015, da Mutualidad Xeral Xudicial, pola que se prorroga para o ano 2016 e modifícase parcialmente a do 10 de febreiro de 2015, pola que se convocan axudas do programa do plan de atención socio-sanitaria.


Ligazón