Oposicións. Convocatoria corpos de Auxilio, Tramitación (libre e P.I.), Xestión (P.I.)

15 de decembro de 2015No BOE do día 15 de decembro, publícase a convocatoria de oposicións para os corpos de Auxilio Xudicial, Tramitación Procesual e Administrativa (turno Promoción Interna) e Xestión Procesual e Administrativa (turno Promoción Interna)

Auxilio Xudicial:


Orde JUS/2681/2015, de 1 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso polo sistema xeral de acceso libre no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza.

Tramitación Procesual e Administrativa P.I.:


Orde JUS/2683/2015, de 1 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para acceso por promoción interna ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza.

Tramitación Procesual e Administrativa turno libre:


Orde JUS/2684/2015, de 1 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para acceso por promoción interna ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza.

Xestión Procesual e Administrativa:


Orde JUS/2682/2015, de 1 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para acceso por promoción interna ao Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza. 

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, comenzando a contar o prazo o 12 de xaneiro de 2016.

"La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 12 de enero de 2016 y se dirigirá a la Secretaría de Estado de Justicia. La no presentación de ésta en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante"


As solicitudes (modelo 790) poden descargarse dende a páxina web do Ministerio de Xusticia, seguindo as instrucións na seguinte ligazón