Acordo entre o Ministerio de Xustiza e organizacións sindicais no ámbito da Administración de Xustiza

22 de xaneiro de 2016No Boletín Oficial do Estado número 19, do 22 de xaneiro de 2016, publicouse a Resolución do 20 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza, pola que se publica o Acordo entre o Ministerio de Xustiza e as organizacións sindicais máis representativas no ámbito da Administración de Xustiza.


Ligazón


Texto

[...]

Décimo.

El Ministerio de Justicia se compromete a trasladar el contenido de este acuerdo a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia en el seno de la Conferencia Sectorial.

[...]