Letrados Admón. Xustiza. Concurso de traslados. Resolución

4 de febreiro de 2016No Boletín Oficial do Estado número 30, do 4 de febreiro de 2016, publícase a Orde JUS/108/2016, do 28 de xaneiro, pola que se resolve concurso de traslados para a provisión de prazas do Corpo de Letrados da Administración de Xustiza.


Ligazón