Oposicións. Tramitación, promoción interna. Centros de exame e baremo de corrección do segundo exercicio

31 de maio de 2016


Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse a seguinte información en relación coas oposicións ao corpo de tramitación procesual e administrativa, quenda de promoción interna:


Acuerdo de 30 de mayo del Tribunal Calificador Único por el que se publican los centros de examen y el baremo de corrección del segundo ejercicio

31 de mayo de 2016
Documentos asociados