Oposicions. Letrados/as da Administración de Xustiza, quenda de promoción interna. Nomeamento como funcionarios/as e destinos

26 de xullo de 2016

No Boletín Oficial do Estado número 179, do 26 de xullo de 2016, publicouse a Orde JUS/1252/2016, do 20 de xullo, pola que se nomean Letrados da Administración de Xustiza da terceira categoría os aspirantes que superaron, polo sistema de promoción interna, o proceso selectivo convocado por Orde JUS/1615/2014, do 4 de setembro.

Ligazón