Oposicións. Tramitación, quenda libre. Relación de aprobados

19 de outubro de 2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo do 19 de outubro do Tribunal cualificador das probas de acceso ao corpo de tramitación, quenda libre, polo que se fan públicas as relacións de aprobados do segundo exercicio e do proceso selectivo, e se abre un prazo de dez días hábiles para presentar as documentación acreditativa das probas optativas.

Acuerdo de 19 de octubre del Tribunal, por el que se hacen públicas las relaciones de aprobados del segundo ejercicio y del proceso selectivo, y se abre un plazo de diez días hábiles para presentar las documentación acreditativa de las pruebas optativas

19 de octubre de 2016

Documentos asociados

Acuerdo de 19 de octubre. Relaciones de aprobados (PDF. 47 KB)

Plantilla de respuestas válidas del ejercicio de incidencias (PDF. 243 KB)

Anexo I. Relación de aprobados del segundo ejercicio (PDF. 991 KB)

Anexo II. Relación provisional de aspirantes que superan el proceso selectivo (PDF. 779 KB)