Publicada a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

15 de decembro de 2016

Publicouse con data do 14 de decembro de 2016 a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.


Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos. (accesible só dende o posto de traballo).

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos/ás adxudicatarios/as, e serán comunicados, á súa vez, aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.
De conformidade coa Lei 15/1999 de 13 de Decembro, omítense os datos de carácter persoal.