A Xunta de Galicia non devolverá o CAT que nos "roubou" ata a aprobación dos presupostos

30 de xaneiro de 2017

Segundo fontes da Xunta de Galicia mentres non se aproben os orzamentos polo Parlamento Galego continuaremos sen cobrar o 100% do complemento autonómico transitorio nas nosas nóminas. É evidente que unha vez se aproben os orzamentos para o ano 2017 a Xunta terá que aboar as cantidades deixadas de percibir

É curioso que o Goberno do Sr. Nuñez Feijoo no ano 2013, apoiándose na súa maioría absoluta, non necesitou moito tempo para "roubarnolo", 2500€/ano Médicos Forenses, 1270€/ano aos Xestores, 970€/ano aos Tramitadores e 870€/ano aos Auxilios xudiciais, pero ao parecer para ingresar o 100% do CAT necesita moito máis tempo.

Recordade que durante estes 4 anos os Médicos Forenses perderon 10.000€, os Xestores 5.080€, Tramitadores 3.880€ e os Auxilios 3480€.