Corrección de erros da publicación da resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

20 de xaneiro de 2017

Publicada con data 20 de xaneiro de 2017 corrección de erros da resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a sua cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos. (só accesible dende o posto de traballo).

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos /ás adxudicatarios/as, sendo comunicados, á súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.

Nota: De conformidade coa Lei 15/1999, 13 de decembro, omítense os datos de carácter persoal.