Publicación no BOE dos nomeamentos e adxudicación de destinos de xestión/tramitación e auxilio quenda libre OEP 2015

13 de marzo de 2017


O vindeiro día 31 de marzo publicaranse no BOE os nomeamentos e a adxudicación de destinos dos aprobados por quenda libre de xestión procesual e administativa / tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da oferta de Emprego Público do ano 2015.