As reclamacións xudiciais de AXG-CUT obligan á DXX a modificar a normativa das prolongacións de xornada no verán.

12 de xuño de 2017


Tras anos reiterando o cumplimento da legalidade vixente por Alternativas na Xustiza-CUT respecto aos funcionarios con prolongación de xornada no verán mediante diversos escritos, á Xunta de Galicia non ten máis remedio que asumir o esixido por este sindicato e recurrido xudicialmente.
Enlace ao escrito presentado por AXG-CUT EN 2014