Circular informativa relativa ás prolongacións de xornada a realizar no horario de verán 2017

13 de xuño de 2017

"publicado na intranet"

Comunícase que durante a xornada de verán, comprendida entre o 16 de xuño e o 15 de setembro, o control horario do persoal que realiza prolongacións de xornada adaptarase para aplicar unha redución equivalente (2 horas e media semanais) á que se lle aplica ao persoal que non realiza a prolongación de xornada.

ligazón (só accesible dende o posto de traballo)