AXG-CUT forza á Xunta a tomar medidas sobre a situación dos arquivos galegos.

13 de xuño de 2017


As continuas denuncias con gran repercusión nos medios de comunicación de Alternativas na Xustiza-CUT, sobre a pésima situación dos arquivos xudiciais galegos, forza á Xunta a adoptar medidas urxentes.


No DOGA de onte, 12 de xuño de 2017, publícase resolución do 29 de maio de 2017 pola que se anuncia a licitación, documentalmente simplificada, mediante procedemento aberto e tramitación ordinaria, para a contratación do servizo consistente na organización, descrición e instalación da documentación xudicial custodiada nos depósitos de varios edificios xudiciais seguindo criterios arquivísticos (3 lotes) en Vigo, Ourense e A Coruña.

Informes de AXG-CUT sobre os arquivos xudiciais

noticia FARO DE VIGO

Noticia FARO DE VIGO e LA VOZ DE GALICIA

ARQUIVOS DE VILAGARCIA

Enlace DOGA 12 xuño 2017