Modificación da publicación da resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

29 de xuño de 2017

"publicado na intranet"

Publicada con data 29 de xuño de 2017 a modificación da resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a sua cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

 Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos /ás adxudicatarios/as, sendo comunicados, á súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.