Urxente: Erro na nómina deste mes para os que cumplen trienios en maio

29 de xuño de 2017

Os funcionarios que cumpriron  trienio/s neste mes de maio non verán reflectido o devandito trienio na nómina deste mes nin na paga extra.

Houbo un erro na confección das nóminas afectadas por parte da Administración, que xa está solucionado de oficio e será aboado na nómina do mes de xullo.