Publicación no BOE de 8/7/2017 da oferta de emprego público para o ano 2017

8 de xullo de 2017

No día de onte, o consello de ministros aprobou a oferta de emprego público para o ano 2017.

  • Real Decreto-lei 13/2017, do 7 de xullo, polo que se aproba unha oferta de emprego público extraordinaria e adicional para o reforzo da loita contra a fraude fiscal, na Seguridade Social, no ámbito laboral e do control do gasto, para a mellora na prestación de determinados servizos aos cidadáns, e polo que se crean especialidades en Corpos e Escalas da Administración do Estado e os seus organismos públicos. 
ENLACE BOE
  • Real Decreto 702/2017, do 7 de xullo, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2017.

A oferta de emprego público para  o persoal ao servizo da administración de Xustiza aparece reflectida na disposición adicional segunda do  devandito RD:
OEP 2017

QUENDA INTERNA ADM. XUSTIZA 
QUENDA LIBRE ADM. XUSTIZA

Nota: na terceira columna aparece o número total de prazas (cupo xeral + cupo de personas con discapacidade)  sen diferenciar entre ámbito transferido e non transferido.