Publicada no DOGA a orde 3.7.2017 de confección de nóminas, con efectos 1.1.2017

10 de xullo de 2017


Orde de 3 de xullo de 2017 (publicada no DOGA DE 10.7.2017) pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2017 e se actualiza con efectos do 1 de xaneiro de 2017.

Preme aquí: ANEXO XVII ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA