Apertura da bolsa de interinos de xestión, tramitación e auxilio de Navarra

26 de setembro de 2017

"Publicado no BON"

 Prazo de presentación de solicitudes: 22-09-17 ao 13-10-17. (15 días hábiles)

 Dirixido a: Aspirantes que presentándose á última convocatoria pública celebrada, obtivesen na primeira das probas, como mínimo, o 30% da puntuación máxima establecida para a devandita proba nas bases da convocatoria.

Resolución 214/17, 21 de setembro, pola que se aproba a convocatoria

ORDE FORAL 10/14, normas de xestión do persoal temporal ao servizo da administración de Xustiza en Navarra

SOLICITUDE XESTIÓN

SOLICITUDE TRAMITACIÓN

SOLICITUDE AUXILIO