Datas do concurso de traslados 2017

11 de outubro de 2017


Segundo información facilitada polo Ministerio de Xustiza, as datas previstas para a publicación do listado provisional do concurso de traslados será a finais de este mes de octubre ou nos primeiros días do mes de novembro, tendo, así mesmo, prevista a publicación das listas definitivas antes de que remate o ano.